Nieuwsbrief december

      Geen reacties op Nieuwsbrief december

Het jaar 2020 ligt al weer bijna achter ons. Op vele gebieden een jaar anders dan andere. Zo ook voor De Hardloper. In februari hadden we als laatste activiteit de Midden Delfland Halve Marathon i.s.m. Thof Maasland. Verder is er op het hardloopfront dit jaar weinig gebeurd. Zo waren er geen Duifpoldertrainingslopen, geen Kadeloop, en geen 3 uursloop. Ook de Oliebollenloop dit jaar gaat niet door. Hierover later meer. Gelukkig hebben de trainers nog wel met in acht neming van de geldende regels enige tijd de trainingen kunnen verzorgen. Tijdens de periode van versoepeling van de maatregelen vond ook een geslaagd familieweekend plaats nabij Heeze. Hopelijk kunnen we volgend jaar weer genieten van alle vrijheden die het hardlopen ons biedt.

Voor het bestuur betekende dit alles een wat rustiger jaar. Zo hebben we de sponsorbijdrage dit jaar niet geïnd bij de vele sponsoren die ons een warm hart toedragen. Vanwege het niet doorgaan van de Kadeloop was dit geen financieel probleem.  Wel hebben we nieuwe clubshirts en jacks klaar voor aanschaf. Echter de mogelijkheid voor jullie om te passen en te bestellen is lastig. Het idee was om dit tijdens de Oliebollenloop te doen, maar helaas gaat dit niet lukken. Nog even geduld dus. De prijzen zijn al wel bekend en vanwege de clubshirtsponsoring van Ruitenburg en de bijdrage van de Rabo Clubsupport actie ver beneden inkoopsprijs gebleven. De shirts kosten €10 en de jacks €25.

In het bestuur staan enkele veranderingen voor de (jaarvergaderings)deur. De plannen zijn dat Eugène Hoek na een jaar algemeen bestuurslid te zijn geweest, de voorzittershamer van Guus van Leeuwen overneemt. Peter van Eeden en Irene van Paassen ruilen van functie. Peter wordt penningmeester en Irene wordt algemeen bestuurslid. Ondergetekende blijft nog even zitten in de functie van secretaris. Uiteraard kun je jezelf of een ander als tegenkandidaat aanmelden. We zijn altijd blij met nieuwe medebestuurders. Op de ledenvergadering waarvan de datum nog niet precies vaststaat, komt dit aan de orde.

Dan de Oliebollenloop. Geen gezellige clubavond dit jaar bij s.v. Schipluiden. Geen wisseling van de Oliebollenbokaal, geen speeches richting vrijwilligers, die we toch wel heel dankbaar zijn voor hun inzet. En geen toast op het Nieuwe Jaar. Toch wensen we een ieder het beste toe voor de komende tijd met vooral veel gezondheid en waar mogelijk veel hardloopplezier. Doen we dan helemaal niets op het eind van 2020? Er broeit wel iets in het bestuur. Of dit uiteindelijk haalbaar is, moeten we nog uitzoeken. Laat je verrassen!

Het bestuur