Contact

Het bestuur van De Hardloper bestaat uit:

Eugène Hoek – voorzitter (voorzitter@dehardloper.nl)
John Franke – secretaris  (secretaris@dehardloper.nl)
Peter van Eeden – penningmeester (penningmeester@dehardloper.nl)
Nel de Gids – algemeen bestuurslid

Publiciteit en Ledenadministratie:
Ledenadministratie: Ledenadministratie@dehardloper.nl
Website  / Facebook: redactie@dehardloper.nl