Nieuwe Site

      Geen reacties op Nieuwe Site

Vanaf vandaag 23 december is de nieuwe site actief.
Dank zij de hulp van Henk Groenendaal is dit zo snel tot stand gekomen.
Henk, namens De Hardloper, heel erg bedankt hiervoor!
Een klein deel van de informatie van de oude site zal nog worden toegevoegd.
Wij hopen dat deze site voor iedereen overzichtelijker en duidelijker is.